Intercyza

Słowo „intercyza” wywołuje wśród wielu osób mieszane uczucia i kojarzy się z brakiem zaufania, podejrzliwością jednej ze stron. Warto jednak przyjrzeć się tej kwestii na spokojnie. Rozdzielność majątkowa może bowiem w pewnych sytuacjach być nawet ratunkiem dla rodziny.

Intercyza może w pewnych sytuacjach być ratunkiem dla rodziny
Intercyza może w pewnych sytuacjach być ratunkiem dla rodziny (by raffaello05 )

Czym jest intercyza?

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej. Umowa ta zwierana jest u notariusza przed lub po zawarciu związku małżeńskiego. Podpisanie jej przez obie strony zmienia ustawowy majątkowy ustrój małżeński.

W większości krajów europejskich ustawowym ustrojem jest rozdzielność majątkowa. W Polsce sytuacja jest odwrotna. W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków. Oznacza to, że wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje lub jedno z małżonków stanowią ich majątek wspólny.

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej
Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej (by statefarm )

W jego skład wchodzą przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę oraz inne dochody pochodzące z działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • dochody uzyskiwane z majątku wspólnego małżonków, ale również z majątku osobistego każdego z nich, w tym odsetki z produktów oszczędnościowych w banku
 • dobra zakupione w trakcie trwania małżeństwa przed obie lub jedną ze stron (sprzęt AGD, elektronika, samochody itd.)

W przypadku rozwodu małżonkowie nie dokonują podziału majątku
W przypadku rozwodu małżonkowie nie dokonują podziału majątku (by Vic )

Nie wszystkie dobra posiadane przez małżonków są wliczane do wspólnoty majątkowej. Do majątku osobistego, należącego wyłącznie do męża/żony należą m.in.:

 • dobra nabyte przed ślubem
 • dobra nabyte w trakcie małżeństwa w zamian za dobra nabyte przed ślubem (np. samochód kupiony za pieniądze pochodzące ze sprzedaży auta należącego już wcześniej do jednego z małżonków)
 • dobra nabyte poprzez dziedziczenie, darowiznę lub zapis
 • przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, np. odzież, obuwie, biżuteria
 • środki uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia, bądź z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • prawa twórcy: prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej
 • nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (sportowe, literackie, naukowe itd.), wyłączając nagrody pracownicze
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej

Słowo „intercyza” wywołuje wśród wielu osób mieszane uczucia i kojarzy się z brakiem zaufania
Słowo „intercyza” wywołuje wśród wielu osób mieszane uczucia i kojarzy się z brakiem zaufania (by Vic )

Rodzaje intercyzy

Istnieje kilka rodzajów umowy majątkowej małżeńskiej – nie tylko ta wprowadzająca całkowitą rozdzielność majątkową, którą zwykle rozumiemy pod pojęciem intercyzy. Umowa może zlikwidować, ograniczyć bądź rozszerzyć wspólnotę majątkową.

 • Umowa rozszerzająca wspólnotę majątkową – niemal pozbawia małżonków majątków osobistych, z wyjątkiem tych składników, które nie mogą zostać włączone do wspólnoty
 • Umowa ograniczająca wspólnotę majątkową – pomniejszenie obszaru majątku wspólnego małżonków. Na mocy tej umowy można wyszczególnić, które dobra stanowić będą majątek osobisty (np. wynagrodzenie za pracę)
 • Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową – wspólnota majątkowa jest zniesiona
 • Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków – szczególny rodzaj rozdzielności majątkowej. W przypadku rozwodu ta ze stron, która w trakcie trwania małżeństwa zarabiała mniej (np. kobieta zajmująca się dziećmi), może na drodze sądowej żądać wyrównania majątków.

W większości krajów europejskich ustawowym ustrojem jest rozdzielność majątkowa
W większości krajów europejskich ustawowym ustrojem jest rozdzielność majątkowa (by natacoustic )

Zalety

Intercyza nie musi kojarzyć się z brakiem zaufania do współmałżonka. Istnieją okoliczności, w których rozdzielność majątkowa jest uzasadniona i podyktowana dobrem rodziny.

 • Nad intercyzą mogą zastanowić się małżonkowie, z których jedno prowadzi działalność gospodarczą – zwłaszcza, jeśli wiąże się ona z ryzykiem. W przypadku bankructwa długi ściągane są wyłącznie ze środków dłużnika. Majątek współmałżonka pozostaje nietknięty, pod warunkiem, że wierzyciel wiedział wcześniej o istnieniu intercyzy.
 • Intercyza nie wpływa na długi zaciągnięte przed jej podpisaniem. Nie zwalnia też małżonków ze wspólnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokajania najważniejszych potrzeb rodziny (np. zapłacenie rachunków, czynszu).
 • W przypadku rozwodu małżonkowie nie dokonują podziału majątku, ponieważ każdy z nich ma swój majątek osobisty.
 • Istnienie intercyzy nie wpływa na zdolność do dziedziczenia po zmarłym współmałżonku.

Intercyza nie musi kojarzyć się z brakiem zaufania do współmałżonka
Intercyza nie musi kojarzyć się z brakiem zaufania do współmałżonka (by chantelbeam )

Wady

 • Intercyza ma i swoje minusy. Przede wszystkim, uniemożliwia małżonkom wspólne rozliczanie się z podatku dochodowego. Para płaci wówczas wyższy podatek niż osoby rozliczające się razem; zwłaszcza jeśli jedno z małżonków ma dużo wyższy dochód od drugiego.
 • Rozdzielność majątkowa wpływa także na zdolność kredytową małżonków. W przypadku ubiegania się o kredyt czy dotację brany jest pod uwagę tylko majątek wnioskodawcy. Małżonkowie nie mogą zaciągać też wspólnych kredytów.
  • Ustawowa wspólnota majątkowa zakłada, że małżonkowie rozporządzają finansami razem i nie działają na szkodę wspólnego budżetu. Rozdzielność majątkowa bardziej sprzyja wydawaniu pieniędzy na własne potrzeby bez porozumienia ze współmałżonkiem (chodzi tu o duże zakupy, np. biżuteria czy samochód).

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków
W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa małżonków (by jamesbolger )

Komentarze (0)

There are no comments posted here yet

Skomentuj

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location