Ślub z obcokrajowcem – formalności

Ślub z obcokrajowcem wymaga nieco więcej formalności niż zawarcie związku z obywatelem polskim, ale jeśli przygotujemy zawczasu potrzebne nam dokumenty, obędziemy się bez niemiłych niespodzianek. Miłość nie zna granic, więc z pewnością nie powstrzymają jej zawiłe formalności. Warto wiedzieć, że ślub możemy wziąć również w kraju naszego narzeczonego lub narzeczonej.

Ślub cywilny z obcokrajowcem odbywa się w obecności tłumacza przysięgłego
Ślub cywilny z obcokrajowcem odbywa się w obecności tłumacza przysięgłego (by mshades )

Ślub w Polsce – niezbędne dokumenty

Cudzoziemiec musi przedstawić w Urzędzie Stanu Cywilnego ważny paszport oraz następujące dokumenty (uzyskane we właściwym urzędzie w jego kraju rodzimym), przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego:

  • Odpis aktu urodzenia
  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa – dokument ten jest wystawiany imiennie; potwierdza zdolność prawną cudzoziemca do zawarcia małżeństwa z wymienioną z imienia i nazwiska osobą – obywatelem/obywatelką Polski. Dokument ten musi też zawierać informację o danych osobowych i stanie cywilnym obcokrajowca. Jeśli kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje tego typu dokumentów, należy uzyskać zezwolenie z Sądu Rejonowego.

Cudzoziemcy spoza UE muszą przedstawić również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji
Cudzoziemcy spoza UE muszą przedstawić również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (by andrewmorrell )

Jeśli cudzoziemiec nie włada biegle językiem polskim, do złożenia dokumentów w USC również będzie potrzebna obecność tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych poszczególnych języków dostępna jest w każdym urzędzie). Do urzędu zgłaszamy się najpóźniej miesiąc, a najwcześniej 6 miesięcy przed planowaną ceremonią. Datę ślubu ustala się w dniu składania dokumentów.

Jeśli cudzoziemiec nie zdobył potrzebnych dokumentów przed wyjazdem do Polski, może je uzyskać za pośrednictwem konsulatu swojego kraju na terytorium RP.

Ślub cywilny odbywa się w obecności tłumacza przysięgłego.

Pamiętajmy, że po zawarciu związku małżeńskiego należy przetłumaczyć odpis aktu małżeństwa na język ojczysty obcokrajowca i dostarczyć go do konsulatu w celu rejestracji związku w jego kraju.

Miłość nie zna granic, więc z pewnością nie powstrzymają jej zawiłe formalności
Miłość nie zna granic, więc z pewnością nie powstrzymają jej zawiłe formalności (by andrewmorrell )

Zezwolenie na pobyt

Po ślubie cudzoziemiec powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce w Wydziale Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego (dotyczy to również obywateli UE, ponieważ muszą oni zalegalizować pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące).

Standardowa procedura wymaga, aby cudzoziemiec spoza UE złożył wniosek o zezwolenie na pobyt na czas określony minimum 45 dni przed końcem ważności wizy. Zawarcie związku małżeńskiego jest jednak traktowane w sposób szczególny. Cudzoziemiec – jako małżonek obywatela polskiego – może zostać na terytorium RP nawet po upływie terminu ważności wizy, o ile złoży wniosek w czasie, kiedy wiza jest jeszcze ważna. Do chwili wydania karty pobytu jego dokumentem tożsamości będzie akt małżeństwa. Cudzoziemiec nie może przez ten czas opuszczać terytorium Polski.

Po ślubie cudzoziemiec powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce
Po ślubie cudzoziemiec powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce (by andrewmorrell )

Do urzędu należy przynieść 4 kopie wniosku o zezwolenie na pobyt, 5 kolorowych fotografii (takich jak do paszportu), paszport i kopie wszystkich zapełnionych stron (strony ze zdjęciem oraz stron z wizami i stemplami), odpis aktu małżeństwa i jego ksero, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy oraz ksero dowodu osobistego współmałżonka.

Cudzoziemcy spoza UE muszą przedstawić również potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (340 zł). Obywatele UE są zwolnieni z tej opłaty.

W trakcie oczekiwania na decyzję małżonkowie mogą zostać wezwani do urzędu na rozmowę (jeśli cudzoziemiec nie włada biegle polszczyzną, musi przyjść z tłumaczem; niekoniecznie przysięgłym). Rozmowa ma na celu upewnienie się, że nie jest to małżeństwo fikcyjne (np. dla wizy).

Obywatel Polski może wziąć ślub z cudzoziemcem również w jego kraju ojczystym
Obywatel Polski może wziąć ślub z cudzoziemcem również w jego kraju ojczystym (by squeezyboy )

Ślub Polaka za granicą

Obywatel Polski może wziąć ślub z cudzoziemcem również w jego kraju ojczystym. Można to zrobić w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego lub przed polskim konsulem. Polak/Polka musi przedstawić przetłumaczone dokumenty (odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa) oraz paszport.

Po zawarciu związku należy zarejestrować go w Polsce za pośrednictwem konsulatu lub we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli współmałżonek obywatela polskiego potrzebuje wizy Schengen, do jej otrzymania nie wystarczy niestety akt małżeństwa. Musi zgromadzić dokumenty niezbędne do złożenia standardowej aplikacji o wizę Schengen typu C.

Obywatel Polski może wziąć ślub z cudzoziemcem w jego kraju ojczystym
Obywatel Polski może wziąć ślub z cudzoziemcem w jego kraju ojczystym (by andrewmorrell )

Komentarze (3)

Ja już jestem po ślubie z obcokrajowcem w Polsce. Zachęcam do lektury posta na swoim blogu, w którym opisuję perypetie z tym związane: http://weselemi.blogspot.com/2016/03/slub-z-obcokrajowcem-biurokracja-tylko.html

  Załączniki
 

A co w przypadku, kiedy narzeczony jest spoza UE, planujemy mieszkać w Hiszpanii, ale ślub chcemy wziąć w Polsce? JAk w takim wypadku wygląda pozwolenie na pobyt, ewentualne spotkania z konsulami?

  Załączniki
 

Nieprawda, że konsul udziela ślubu z cudzoziemcem. Konsul może tylko udzielić ślubu, jeśli obydwie osoby mają obywatelstwo polskie.

  Załączniki
 
There are no comments posted here yet

Skomentuj

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location